web analytics

Management Consulting

Verksamhetsutveckling inklusive stöd vid genomförande.

Vellenova kan erbjuda projektledning och stöd vid verksamhetsutveckling på såväl strategisk som operativ nivå. Genom att anlita en extern konsult som stöd kan företagets interna verksamhetsutveckling få bättre fart och styrning.

Ladda ner Vellenovas produktblad med vilka tjänster som erbjuds inom Management Consulting.

Klicka här för produktblad!