web analytics

Om Vellenova

Vellenova AB har bedrivit verksamhet sedan 2008. Grundare är Christer Jönsson (f 1970), civilingenjör i Industriell ekonomi från Tekniska högskolan i Linköping.

Christer har arbetat inom flera olika verksamhetsområden (försäljning, IT-konsult, analytiker). Tidigare arbetsgivare inkluderar ABB, Ericsson, affärssystemföretaget IFS, Thenberg & Kinde Fondkommission AB samt ett antal mindre företag.

Christer nås på: christer.jonsson (at) vellenova.se.