web analytics

Affärsutveckling

Vellenova erbjuder tjänster inom affärsutveckling, till exempel framtagande av affärsplaner, upprättande av investerings-pm, allmän affärsrådgivning et cetera.

Många kunder är innovations- och teknikbaserade företag som behöver komplettera med kommersiell och affärsmässig kompetens. Vellenova har särskild kompetens inom cleantech.

Exempel på tjänster: