web analytics

Ägarskifte med publikt kapital

I Sverige finns det många lönsamma ägarledda bolag som ägs av personer som så småningom skall gå i pension. Bolagen behöver då en ny operativ ägare. Allt oftare behöver företaget hitta sin nye verkställande huvudägare ägare utanför familjekretsen.

Ofta kan en anställd eller grupp av anställda vara den mest lämpliga köparen. De kan bolagets produkter och rutiner och är väl bekanta med företagskulturen, vilket möjliggör en smidig övergång från den tidigare ägaren. Men ett företag som omsätter mellan 50 och 500 miljoner kronor med god lönsamhet kan ha för högt värde för att en eller några anställda ska kunna finansiera ett övertagande.

Lösningen är att anställda köper en del av företaget och att småsparare köper resten av aktierna i samband med listning på en småbolagsbörs. Genom att ”slå ihop” anställdas intresse att överta bolag med småsparares kapital kan ett nytt sätt att lösa ägarskiften uppstå. Vi kallar detta ”Ägarskifte med publikt kapital”.

Klicka för att läsa mer på Ägarskifte.net (sidan öppnas i nytt fönster).

Vill du investera i ägarskiftesbolag så kan du registrera dig i vårt investerarregister på EmissionsTorget.se.

Anmäl dig till vårt investerarregister (sidan öppnas i nytt fönster).