Genomförda uppdrag - ECOMB, april 2014

Företrädesemission AktieTorget

Företrädesemission av Units om 9,8 miljoner kronor. Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum och marknadsföring av emissionen.

Resultat

106 procent (10,3 mnkr) av emissionen tecknades, varav 5,9 miljoner kronor med företrädesrätt och 4,6 miljoner kronor utan företrädesrätt. ECOMB kunde därmed utnyttja en övertilldelningsoptionen om 0,6 miljoner kronor och fick sammanlagt drygt 200 nya aktieägare.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om ECOMB AB (publ)

ECOMBs affärsidé är att sälja det patenterade Ecotube-systemet, som minskar utsläppen av kväveoxider (NOx), svaveloxider (SOx) och koloxid (CO) från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten har Ecotube-systemet installerats i ett drygt trettiotal anläggningar. Ecotube-systemet har hittills sålts till kunder i USA, Frankrike, England, Holland och Sverige. ECOMB grundades 1992 och företaget är baserat i Södertälje.