Genomförda uppdrag - CybAero, december 2013

Företrädesemission First North

Företrädesemission av Units om 17,4 miljoner kronor (21,7 inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum, upphandling av garantikonsortium samt marknadsföring.

Resultat

327 procent (57 mnkr) av emissionen tecknades, varav 17 miljoner kronor med företrädesrätt och 40 miljoner kronor utan företrädesrätt. CybAero kunde därmed utnyttja övertilldelningsoptionen om 4,3 miljoner kronor.

Samarbetspartners

Remium Nordic AB var emissionsinstitut, Vinge AB biträdde vid utformning av garantiavtal och Bolagsrätt i Sundsvall biträdde med bolagsformalia.

Om CybAero AB (publ)

CybAero säljer datorstyrda obemannade helikoptrar för en mängd olika uppdrag inom övervakning, mätning och andra verksamheter där luftburna sensorer behövs. CybAero har en egenutvecklad helikopter: APID 60. Bolaget samarbetar med internationella storföretag inom försvars- och säkerhetsbranschen som AeroVironment från USA, Cassidian (EADS) och Indra från Spanien. CybAero är ett snabbväxande teknikföretag med cirka 20 anställda som är listat på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007.