Genomförda uppdrag - Kontigo Care, mars 2018

Riktad nyemission First North

Finansiell rådgivning i samband med riktad nyemission om 9,8 miljoner kronor.

Samarbetspartners

Baker McKenzie i Stockholm var legal rådgivare. Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om Kontigo Care AB (publ)

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care” eller ”Bolaget”) har som målsättning att genom innovativa eHälsolösningar förbättra och effektivisera den globala beroendevården och att därmed minska lidandet för en stor mängd patienter och deras anhöriga. Bolagets eHälsoplattform Previct® består av ett antal avancerade algoritmer, AI-drivna prediktionsmotorer och kommunikationslösningar, samt av de två plattformsapplikationerna Previct® Alcohol och Previct® Gambling, för tillämpning inom respektive beroendeområde. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.