Genomförda uppdrag - Intuitive Aerial, maj 2017

Företrädesemission First North

Företrädesemission om 8,2 miljoner kronor (11,4 mnkr inkl överteckningsemission). Finansiell rådgivning och projektledning, upphandling av bryggfinansiering och garantikonsortium, upprättande av prospekt samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

105 procent av emissionen (8,6 mnkr) tecknades av befintliga aktieägare samt cirka 330 nya aktieägare, vilket betydde att en mindre del (0,4 mnkr) av överteckningsemissionen kunde tas i anspråk.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om Intuitive Aerial AB

Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Med egenutvecklad teknik för kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik möjliggörs intuitivt filmande med stabil bild. Bolaget erbjuder NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud som kan användas på applikationer i rörelse, exempelvis på fordon, kranar- räls- och wiresystem. Systemet har använts i flera stora TV produktioner såsom Eurovision Song Contest, MTV Music Video Awards, Kristallen, UEFA Europa League och Red Bull Straight Rhythm. Med bolagets multirotorhelikopter AERIGON erbjuds dessutom ett fjärrstyrt flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet.  Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION. Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på Nasdaq First North sedan januari 2015. Bolagets Certified Adviser avseende listningen vid Nasdaq First North är G&W Fondkommission.