Genomförda uppdrag - Intuitive Aerial, januari 2016

Företrädesemission First North

Företrädesemission om 10,7 mnkr (12,5 mnkr inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upphandling av bryggfinansiering och garantikonsortium, upprättande av memorandum samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

145 procent av emissionen (15,5 miljoner kronor) tecknades av befintliga aktieägare samt cirka 500 nya aktieägare, vilket betydde att hela övertilldelningsoptionen kunde tas i anspråk.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om Intuitive Aerial AB (publ)

Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på NASDAQ First North sedan januari 2015.