Genomförda uppdrag - Intuitive Aerial, december 2015

Incitamentsprogram First North

Upprättande av incitamentsprogram (teckningsoptioner) till nyckelpersoner, övrig personal samt styrelse i Intuitive Aerial.

Samarbetspartners

KPMG biträdde med att göra en extern oberoende värdering av teckningsoptionerna. Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om Intuitive Aerial AB (publ)

Intuitive Aerial utvecklar och tillverkar professionella, fjärrstyrda kameraplattformar för högkvalitativa film-, TV- och reklamproduktioner. Bolaget erbjuder AERIGON, marknadens första fjärrstyrda, flygande kamerasystem för professionella produktionskameror. Med egenutvecklad kamerastabilisering baserad på avancerad reglerteknik, möjliggör AERIGON kreativt och intuitivt filmande med lika stabil bild från luften som på marken. Systemet har använts i en rad storskaliga film- och TV-produktioner såsom James Bond SPECTRE, Disneys Into the Woods, Marvels Avengers: Age of Ultron och naturdokumentärer för BBC, National Geographic och Animal Planet. Bolaget erbjuder också NEWTON, ett stabiliserat kamerahuvud avsedd för användning i situationer där det inte är möjligt eller tillåtet att flyga, såsom i TV-studios eller stora eventarenor. Både AERIGON- och NEWTON-systemen styrs trådlöst via den sofistikerade kontrollenheten DOMINION.

Intuitive Aerial har sitt huvudkontor i Linköping och är listat på NASDAQ First North sedan januari 2015.