Genomförda uppdrag - EQL Pharma, september 2014

Företrädesemission AktieTorget

Företrädesemission av Units om 7,9 miljoner kronor. Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum, garantikonsortium och marknadsföring av emissionen.

Resultat

229 procent (18,0 mnkr) av emissionen tecknades, varav 7,1 miljoner kronor med företrädesrätt och 10,9 miljoner kronor utan företrädesrätt (564 tecknare). Bolaget kunde därmed utnyttja en övertilldelningsoptionen om 2,1 miljoner kronor. EQL Pharma fick sammanlagt cirka 350 nya aktieägare som fick tilldelning med vardera högst 1 000 Units (7 000 kr).

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om EQL Pharma AB (publ)

EQL Pharma bildades 2006 av Christer Fåhraeus och Karin Wehlin och är specialiserat på att utveckla och sälja generika, det vill säga läkemedel som är likvärdiga med originalläkemedel vars patent har löpt ut. Bolaget har en produkt roadmap som till och med 2015 omfattar minst sex ”first-in-class generics” (generika utan ytterligare konkurrenter utöver originalläkemedlet). Under 2016 och framåt planerar Bolaget att lansera ytterligare ett större antal ”first-in-class generics”. Verksamheten är för närvarande helt inriktad på receptbelagda läkemedel i Norden.