Genomförda uppdrag - Envirologic, juli 2016

Företrädesemission AktieTorget

Företrädesemission om 7,0 mnkr (9,1 mnkr inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

167 procent av emissionen (11,8 miljoner kronor) tecknades av befintliga aktieägare samt cirka 280 nya aktieägare, vilket betydde att hela övertilldelningsoptionen kunde tas i anspråk.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om Envirologic AB (publ)

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic har sin verksamhet i Uppsala.