Genomförda uppdrag - Envirologic, april 2018

Lösen teckningsoptioner TO 1 B AktieTorget

Lösen av teckningsoptioner TO 1 B från företrädesemission av Units.

Resultat

80 procent (3,7 mnkr) av teckningsoptionerna TO 1 B utnyttjades.

Om Envirologic AB (publ)

Envirologic är ett miljövårdsföretag och en ledande global leverantör av automatiserade tvättlösningar för svåra arbetsmiljöer. Envirologic har utvecklat och patenterat bland annat en tvättrobot som hjälper kunderna att på ett kostnadseffektivt sätt, skapa rena och hygieniska miljöer utan att äventyra hälsan hos de anställda. Med omfattande kunskaper inom utvalda branscher erbjuder Envirologic flexibla, helintegrerade tvättlösningar och den service som krävs för problemfri drift. Envirologic grundades 1999 och är ett publikt aktiebolag (XSAT: ENVI) med verksamhet i 18 länder över hela världen genom lokala kontor och ett växande partnernätverk. Envirologic har sin verksamhet i Uppsala.