Genomförda uppdrag - Redsense Medical, april 2016

Redsense Medical AB (publ), Lösen teckningsoptioner

Lösen av teckningsoptioner TO 1 från företrädesemission av Units.

Resultat

97 procent (10,6 mnkr) av teckningsoptionerna TO 1 utnyttjades.

Om Redsense Medical AB (publ)

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA. Systemet Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.