Genomförda uppdrag - Redsense Medical, april 2015

Redsense Medical AB (publ), Listningsemission AktieTorget

Listningsemission om 7 mnkr (11 mnkr inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum, upphandling av garantikonsortium (60 procent av emissionen omfattades av garantikonsortium) samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

210 procent av emissionen (14,9 miljoner kronor) tecknades av cirka 750 nya aktieägare, vilket betydde att Redsense Medical AB kunde utnyttja övertilldelningsoptionen om 4,0 miljoner kronor.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut. Delphi Advokatbyrå var legal rådgivare.

Om Redsense Medical AB (publ)

Redsense Medical AB (publ.) utvecklar, marknadsför och säljer system för dialysövervakning. Företaget har sitt säte i Halmstad och har även kontor i Chicago, IL., USA. Systemet Redsense är ett optiskt system som varnar för blödning vid dialysbehandling. Det är mycket enkelt att använda. Sensorplåstret fästs över vennålens instickshål och ljus leds till och från larmenheten genom en optisk fiber i sensorplåstret. Blod på sensorn ger en ljusförlust vilket utlöser larmet och kan rädda liv. Redsense Medicals vennålslarm säljs i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Storbritannien, Irland, USA, Österrike, Tyskland, Tjeckien, Slovakien, Holland och Belgien.