Genomförda uppdrag - Kentima Holding, juni 2015

Företrädesemission First North

Företrädesemission om 12,5 mnkr (15,0 mnkr inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

117 procent av emissionen (14,6 miljoner kronor) tecknades av befintliga samt cirka 250 nya aktieägare, vilket betydde att Kentima Holding AB kunde utnyttja 2,1 mnkr av övertilldelningsoptionen.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut. Glimstedt Advokatbyrå i Lund var legal rådgivare.

Om Kentima Holding AB (publ)

Kentima utvecklar, tillverkar och säljer avancerade produkter för automations- och säkerhetsbranschen. Affärsidén är att utveckla högkvalitativa produkter som har möjlighet att kommunicera mot olika system för att därefter visualisera, lagra, övervaka och behandla information och bilder.