Genomförda uppdrag - Entrans, november 2012

Private Placement Onoterat

Rådgivning private placement på 2,5 miljoner kronor från privata och offentliga investerare (Innovationsbron), plus stöd från Energimyndigheten, för byggande av demonstrationsanläggning.

Om Entrans AB

Entrans utvecklar och säljer produkter som återvinner överskottsvärme och omvandlar den till el, värme eller kyla. Kunderna är primärt Energibolag och i fas två även Industri- och Shippingbolag. Entrans huvudprodukt heter FlexiGen, som av spillvärme kan göra el och med samma hårdvara även fungera som värmepump eller kylmaskin, beroende på vilket energislag som är mest lönsamt.