Genomförda uppdrag - ECOMB, december 2010

ECOMB AB (publ), Företrädesemission och listning på Aktietorget

Företrädesemission om 7,5 miljoner kronor (8,7 inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av memorandum, upphandling av garantikonsortium (67 procent av emissionen omfattades av garantikonsortium) samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

136 procent av emissionen (10,2 miljoner kronor) tecknades med och utan stöd av företrädesrätt, vilket betydde att ECOMB kunde utnyttja övertilldelningsoptionen om 1,2 miljoner kronor.

Samarbetspartners

Aktieinvest AB var emissionsinstitut. Grönvall Advokatbyrå AB biträdde vid utformning av garantiavtal och med bolagsformalia. Martin Rudenlöv AB svarade för formgivning av memorandumet och marknadsföringsmaterial.

Om ECOMB AB (publ)

ECOMB AB säljer Ecotube-systemet, som minskar utsläppen från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten i början av 1990-talet har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar runt om i världen. ECOMB AB grundades 1992 och omsätter cirka 25 miljoner kronor per år.