Genomförda uppdrag - CybAero, juni 2012

Incitamentsprogram First North

Rådgivning i samband med upprättande av incitamentsprogram (teckningsoptioner) till nyckelpersoner, övrig personal samt styrelse i CybAero.

Samarbetspartners

Bolagsrätt i Sundsvall biträdde med legal rådgivning, Aktieinvest Fondkommission AB var emissionsinstitut.

Om CybAero AB (publ)

CybAero säljer datorstyrda obemannade helikoptrar för en mängd olika uppdrag inom övervakning, mätning och andra verksamheter där luftburna sensorer behövs. CybAero har en egenutvecklad helikopter: APID 60 och samarbetar även om produktutveckling av nya helikoptermodeller med internationella storföretag inom försvars- och säkerhetsbranschen som Cassidian (EADS) och Indra från Spanien. CybAero är ett snabbväxande teknikföretag med cirka 20 anställda som är listat på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007.