Genomförda uppdrag - CybAero, juni 2011

Företrädesemission First North

Företrädesemission om 15,0 miljoner kronor. Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av prospekt, inhämtande av teckningsförbindelser samt upphandling av garantikonsortium (100 procent av emissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantikonsortium) samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

100 procent av emissionen tecknades, varav 96 procent med respektive utan stöd av företrädesrätt. 77 procent av emissionen tecknades med stöd av företrädesrätt och 19 procent utan stöd av företrädesrätt. Resterande 4 procent av emissionen tecknades av garantikonsortiet.

Samarbetspartners

Aktieinvest AB var emissionsinstitut, Vinge AB biträdde vid utformning av garantiavtal och Bolagsrätt i Sundsvall biträdde med bolagsformalia. The Very Best of Anders Wieslander AB svarade för formgivning av prospektet.

Om CybAero AB (publ)

CybAero säljer datorstyrda obemannade helikoptrar för en mängd olika uppdrag inom övervakning, mätning och andra verksamheter där luftburna sensorer behövs. CybAero har en egenutvecklad helikopter: APID 60 och samarbetar även om produktutveckling av nya helikoptermodeller med internationella storföretag inom försvars- och säkerhetsbranschen som Cassidian (EADS) och Indra från Spanien. CybAero är ett snabbväxande teknikföretag med cirka 20 anställda som är listat på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007.