Genomförda uppdrag - CybAero, januari 2015

Lösen teckningsoptioner First North

Lösen av teckningsoptioner TO 8 från företrädesemission av Units.

Resultat

98,4 procent (16,0 mnkr) av teckningsoptionerna TO 8 utnyttjades.

Samarbetspartners

Aktieinvest FK AB var emissionsinstitut.

Om CybAero AB (publ)

CybAero säljer datorstyrda obemannade helikoptrar för en mängd olika uppdrag inom övervakning, mätning och andra verksamheter där luftburna sensorer behövs. CybAero har en egenutvecklad helikopter: APID 60 och samarbetar även om produktutveckling av nya helikoptermodeller med internationella storföretag inom försvars- och säkerhetsbranschen som Cassidian (EADS) och Indra från Spanien. CybAero är ett snabbväxande teknikföretag med cirka 20 anställda som är listat på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007.