Genomförda uppdrag - CybAero, februari 2012

Företrädesemission First North

Företrädesemission av units om 11,3 miljoner kronor (14,3 inkl övertilldelningsoption). Finansiell rådgivning och projektledning, upprättande av prospekt, inhämtande av teckningsförbindelser samt upphandling av garantikonsortium (80 procent av emissionen omfattades av teckningsförbindelser och garantikonsortium) samt marknadsföring av emissionen.

Resultat

167 procent av emissionen tecknades med och utan stöd (totalt tecknat belopp 18,8 miljoner kronor). Totalt tecknades 8,9 miljoner kronor (79 procent) med stöd av företrädesrätt och 9,9 miljoner kronor (88 procent) utan stöd av företrädesrätt. CybAero kunde därmed utnyttja övertilldelningsoptionen om 3,0 miljoner kronor.

Samarbetspartners

Remium Nordic AB var emissionsinstitut, Vinge AB biträdde vid utformning av garantiavtal och Bolagsrätt i Sundsvall biträdde med bolagsformalia. Stefan Wulff AB svarade för formgivning av prospektet.

Om CybAero AB (publ)

CybAero säljer datorstyrda obemannade helikoptrar för en mängd olika uppdrag inom övervakning, mätning och andra verksamheter där luftburna sensorer behövs. CybAero har en egenutvecklad helikopter: APID 60 och samarbetar även om produktutveckling av nya helikoptermodeller med internationella storföretag inom försvars- och säkerhetsbranschen som Cassidian (EADS) och Indra från Spanien. CybAero är ett snabbväxande teknikföretag med cirka 20 anställda som är listat på NASDAQ OMX First North sedan juni 2007.