Genomförda uppdrag - PROPit AB September 2010

PROPit, Affärsplan och förberedelser inför kapitalanskaffning

Upprättande av affärsplan och marknadsplan samt värdering av företaget. Genomförande av språngbrädor i samarbete med Connect Väst, Connect Skåne och Connect Oslo i Norge. Rådgivning kring strukturering och finansiering av företaget samt förberedelser inför kapitalanskaffning.

Om PROPit AB

PROPits affärsidé är att förse den kommersiella sjöfarten med system som kraftigt minskar bränsleförbrukningen. Lösningarna är baserade på utnyttjandet av vindkraft för samtidig elgenerering och framdrift av fartyg.