Genomförda uppdrag - Malvacom AB November 2012

Malvacom AB, Investerings-PM

Rådgivning vid upprättande av investerings-pm, i samarbete med Entreprenörskapital, för private placement till privata investerare inför USA-lansering av mAppBridge.

Om Malvacom AB

Malvacom utvecklar och säljer programvaran mAppBridge till utvecklare av appar för mobiltelefoner. mAppBridge är en molnbaserad programvara som kontinuerligt synkroniserar data i mobilen från de leverantörer av innehåll som mobilanvändaren  använder sig av. mAppBridge reducerar tid och kostnader för utveckling av nya appar och ger även slutanvändaren snabbare tillgång till sökt information.