Genomförda uppdrag - Affärsutveckling Empire, januari 2011

Empire AB (publ)

Marknadsanalys

Januari 2011

Uppdraget

Empire säljer hem- och hushållsprodukter på den nordiska marknaden via nästan 4 000 återförsäljare. Storsäljaren har länge varit SodaStream (avyttrades i december 2011), men Empire har under en längre tid velat bredda portföljen för att minska beroendet av ett fåtal varumärken.

Vellenovas uppdrag bestod i att kartlägga samtliga varumärken inom hem- och hushållsprodukter (sällanköpsvaror) på den nordiska marknaden avseende lönsamhet, ägarförhållanden et cetera. Uppdraget omfattade även viss strategisk rådgivning avseende anskaffning och förvärv av kompletterande varumärken till Empires varumärkesportfölj.

Om Empire

Empire är Nordens ledande fristående distributionsföretag inom hem- och hushållsprodukter med varumärken som BaByliss, C3, Salter och GreenPan. Empire säljer sina produkter via ett upparbetat nätverk av nästan 4 000 återförsäljare, däribland ledande kedjor som ElGiganten, MediaMarkt och SIBA. Empire omsätter cirka 110 miljoner kronor och är listat på NASDAQ OMX First North.