Genomförda uppdrag - Affärsutveckling ECOMB, maj 2010

ECOMB AB (publ)

Strategisk affärsanalys

Maj 2010

Bakgrunden till uppdraget är att ECOMB länge haft en ojämn orderingång som varit kopplad till aktuella internationella regelverk för utsläppsbegränsningar et cetera. Målsättningen har varit att få en jämnare uppdragsbeläggning som är mindre beroende av aktuella regelverk.

Vellenovas uppdrag bestod i att göra en genomgång av verksamheten. Uppdraget resulterade i framtagande av nytt affärsområde: ECOMB Combustion Consulting Services samt uppdatering av marknadsstrategi för Ecotube-systemet.

Om ECOMB AB (publ)

ECOMB AB säljer Ecotube-systemet, som minskar utsläppen från pannor inom fjärrvärme- och industrisektorn. Ecotube-systemet används i pannor som eldas med kol, avfall och biobränsle. Sedan starten i början av 1990-talet har Ecotube-systemet installerats i ett trettiotal anläggningar runt om i världen. ECOMB AB grundades 1992 och omsätter cirka 25 miljoner kronor per år.