web analytics

Årsredovisningar

Vellenova har genom affärsområdet Corporate Finance lång erfarenhet av att producera prospekt och memorandum.

Att producera prospekt och årsredovisningar har mycket gemensamt. Nyckeln är att snabbt förstå kärnan i kundens verksamhet och att kunna presentera den på ett lättfattligt sätt. Genom mångårig erfarenhet som analytiker sätter vi oss snabbt in i nya företag.

Därför skall ni anlita Vellenova för er årsredovisning: